ครูและบุคลากรโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

​      ว่าที่ร้อยโทสมเกียรติ ศรีทรัพย์พิสุทธิ์       นายณัฐพงศ์ อินทร์ธรรม
      ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
                                    
     
      นางสาววิมลวรรณ วงแวง                      
      ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง